Úvodný rozhovor

Analýza potrieb a predstáv klienta. Definovanie cieľovej skupiny a funkcionalít webu.

Vypracovanie cenovej ponuky

Cenová ponuka je vypracovaná na mieru podľa požiadaviek definovaných klientom.

Návrh štruktúry stránky

Logické členenie stránky a prepojenie jednotlivých elementov.

Dizajnovanie vizuálu stránky

Grafické zobrazenie stránky. Nakódenie responzívneho dizajnu na mieru.

Programovanie funkčnej verzie

Spracovanie logiky stránky. Vytvorenie administračného rozhrania pre klienta. SEO optimalizácia.

Spustenie stránky

Sprístupnenie stránky na dohodnutej doméne, prípadné zabezpečenie domény a hostingu.

Doplnkové služby: vytvorenie a spravovanie konta na sociálnych sieťach, nastavenie reklamných príspevkov na sociálnych sieťach, návrhy a grafické spracovanie príspevkov, návrh a spracovanie loga a tlačovín, nastavenie online marketingu.